Tuyển vị trí Trợ lý Marketing (Năm 2022)

FTT Leather đang cần tuyển 02 vị trí trợ lý Marketing (năm 2022). 1.Thông tin chung 1.1.Vị trí: Trợ lý Content Marketing và Trợ lý Media 1.2 Thời gian làm việc: Part-time, giao tiếp công việc online, họp hàng tuần vào thứ 7 tại văn phòng công ty. 2. Nhiệm vụ cụ thể: 2.1 Trợ […]